Ympäristö

Tuotamme Riikinvoiman ekovoimalaitoksessa Leppävirralla ympäristöystävällistä energiaa kotien lämmitykseen ja valaisemiseen. Olemme korvanneet uusiutumattomat (fossiiliset) polttoaineet sinunkin huolella lajittelemallasi polttokelpoisella jätteellä. Muistathan siis kierrättää metallin, lasin ja muut kierrätyskelpoiset jätteet ja lajitella myös biojätteen.

Olemme vähentäneet hiilidioksidipäästöjä 100 000–200 000 tonnia vuodessa. Tämä tarkoittaa jopa 50 elefantin painon verran vähemmän haitallisia aineita ilmakehässämme.

Sen lisäksi, että käyttämämme polttoaine on uusiutuvaa, on toiminnassamme toinenkin ympäristön kannalta merkittävä tekijä – kaatopaikalle sijoitettava jäte. Tai oikeastaan se, että sitä ei tule niin paljon. Vuonna 2016 voimaan tulleen lain mukaan kaatopaikalle ei saa viedä mitään eloperäistä jätettä, kuten tekstiilejä ja biojätettä. Kun kaatopaikkajätteen määrä vähenee, myös haitalliset metaanipäästöt vähenevät. Metaani on ilmakehälle yli 20 kertaa haitallisempaa kuin hiilidioksidi.

Nykyaikainen ekovoimalaitos parantaa merkittävästi myös ilman laatua ja vähentää päästöjen määrää. Voimalan toiminnasta syntyvät savukaasut puhdistetaan monivaiheisesti ja savukaasujen puhtaus varmistetaan jatkuvasti toiminnassa olevilla mittalaitteilla.

Roskien poltto ekovoimalaitoksessa tapahtuu 850 asteen kuumuudessa. Laitoksen toimintaa valvotaan koko ajan ja olosuhteita kattilassa säädetään niin, että palaminen on puhdasta.

Ekovoimalaitos

Itä- ja keskisuomalaiset sekä kainuulaiset yhdyskuntajätteet poltetaan energiaksi, kaukolämmöksi ja sähköksi Riikinvoiman Ekovoimalaitoksessa Leppävirralla.

Riikinvoima

Riikinvoima Oy on perustettu joulukuussa 2012. Riikinvoiman omistavat kahdeksan kunnallista jätehuoltoyhtiötä yli maakuntarajojen ja Varkauden Aluelämpö Oy. Riikinvoima Oy:n päätehtävänä on järjestää kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen hyödyntäminen energiaksi.

Ympäristöä säästäen

Ekovoimalaitoksessa tullaan hyödynnetään tehokkaasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti jätteestä saatava energia. Laitoksen suunnittelussa on huomioitu päästö- ja tehokkuusvaatimukset.