Ympäristö

Tuotamme Riikinvoiman ekovoimalaitoksessa Leppävirralla ympäristöystävällistä energiaa kotien lämmitykseen ja valaisemiseen. Korvaamme fossiilisia polttoaineita sinunkin huolella lajittelemallasi polttokelpoisella jätteellä. Muistathan siis kierrättää metallin, lasin ja muut kierrätyskelpoiset jätteet ja lajitella myös biojätteen.

Sen lisäksi, että käyttämämme polttoaine on osin uusiutuvaa, on toiminnassamme toinenkin ympäristön kannalta merkittävä tekijä – kaatopaikalle sijoitettava jäte. Tai oikeastaan se, että sitä ei tule niin paljon. Vuonna 2016 voimaan tulleen lain mukaan kaatopaikalle ei saa viedä eloperäistä jätettä, kuten tekstiilejä ja biojätettä. Kun kaatopaikkajätteen määrä vähenee, myös haitalliset metaanipäästöt vähenevät. Metaani on ilmakehälle yli 20 kertaa haitallisempaa kuin hiilidioksidi.

Nykyaikainen ekovoimalaitos parantaa merkittävästi myös ilman laatua ja vähentää päästöjen määrää. Ekovoimalaitoksen toiminnasta syntyvät savukaasut puhdistetaan monivaiheisesti ja savukaasujen puhtaus varmistetaan jatkuvasti toiminnassa olevilla mittalaitteilla.

Jätteiden polttaminen ekovoimalaitoksessa tapahtuu aina vähintään 850 asteen kuumuudessa. Ekovoimalaitoksen toimintaa valvotaan koko ajan ja olosuhteita kattilassa säädetään niin, että palaminen on joka tilanteessa tehokasta ja puhdasta.

Suomen tehokkain kiertotaloutta edistävä
ekovoimalaitos

Riikinvoiman omistaa kahdeksan kunnallista jätehuoltoyhtiötä sekä Varkauden Aluelämpö Oy. Koska toimimme 58 kunnan alueella ja omistajayhtiömme hoitavat reilun 670 000 asukkaan jätehuollon, olemme tosiaankin yhteisellä asialla.

Lue lisää