Ympäristö

Tuotamme Riikinvoiman ekovoimalaitoksessa Leppävirralla ympäristöystävällistä energiaa kotien lämmitykseen ja valaisemiseen. Korvaamme uusiutumattomat fossiiliset polttoaineet sinunkin huolella lajittelemallasi polttokelpoisella jätteellä. Muistathan siis kierrättää metallin, lasin ja muut kierrätyskelpoiset jätteet ja lajitella myös biojätteen.

Sen lisäksi, että käyttämämme polttoaine on osin uusiutuvaa, on toiminnassamme toinenkin ympäristön kannalta merkittävä tekijä – kaatopaikalle sijoitettava jäte. Tai oikeastaan se, että sitä ei tule niin paljon. Vuonna 2016 voimaan tulleen lain mukaan kaatopaikalle ei saa viedä eloperäistä jätettä, kuten tekstiilejä ja biojätettä. Kun kaatopaikkajätteen määrä vähenee, myös haitalliset metaanipäästöt vähenevät. Metaani on ilmakehälle yli 20 kertaa haitallisempaa kuin hiilidioksidi.

Nykyaikainen ekovoimalaitos parantaa merkittävästi myös ilman laatua ja vähentää päästöjen määrää. Ekovoimalaitoksen toiminnasta syntyvät savukaasut puhdistetaan monivaiheisesti ja savukaasujen puhtaus varmistetaan jatkuvasti toiminnassa olevilla mittalaitteilla.

Jätteiden polttaminen ekovoimalaitoksessa tapahtuu aina vähintään 850 asteen kuumuudessa. Ekovoimalaitoksen toimintaa valvotaan koko ajan ja olosuhteita kattilassa säädetään niin, että palaminen on joka tilanteessa tehokasta ja puhdasta.

Ekovoimalaitos

Itä- ja keskisuomalaiset sekä kainuulaiset jätteet poltetaan energiaksi, kaukolämmöksi ja sähköksi Riikinvoiman Ekovoimalaitoksessa Leppävirralla.

Riikinvoima

Riikinvoima on perustettu vuonna 2012. Riikinvoiman omistavat kahdeksan kunnallista jätehuoltoyhtiötä yli maakuntarajojen ja Varkauden Aluelämpö Oy. Riikinvoiman päätehtävänä on järjestää kierrätyskelvottoman jätteen hyödyntäminen energiaksi.

Ympäristöä säästäen

Ekovoimalaitoksessa hyödynnetään tehokkaasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti jätteestä saatava energia hyötykäyttöön.