Sponsorointi

Sponsorointi

Tämän vuoden sponsorointikohteet on päätetty, kiitos loistavista hakemuksista. Käsittelemme sponsorointihakemuksia seuraavan kerran tammikuussa 2021.

Ketä sponsoroimme?

Sponsoroimme yhteistyökumppaneita, jotka tukevat Riikinvoiman brändiä, on linjassa arvojemme kanssa sekä tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa kohderyhmiämme kattavasti.

Sujuvaa yhteistyötä

Sponsoirinnin tavoite on molemminpuolinen hyöty. Sponsoroimme kohteita, jotka sekä osuvat Riikinvoiman strategiaan että vahvistavat brändiämme. Sponsorointi on yhteiseen sopimukseen perustuvaa näkyvyyttä ja tekoja esimerkiksi tapahtumissa, joukkueiden peliasuissa tai muissa vastaavissa. Sponsorointityössäkin korostamme ”suurta voimaa, suurta vastuuta”

Sponsorointikriteerit

– kohde on Riikinvoiman strategian ja brändin mukainen
– kohde tavoittaa Riikinvoimalle relevantteja kohderyhmiä
– kohteen tuomaa näkyvyyttä voidaan mitata

Teemme aina kirjallisen sopimuksen sponsoroitavan tahon kanssa.

KIRJALLISET YHTEISTYÖHAKEMUKSET
Miia Varis, henkilöstö- ja palvelupäällikkö

 

miia.varis@riikinvoima.fi

Ekovoimalaitos

Itä- ja keskisuomalaiset sekä kainuulaiset yhdyskuntajätteet poltetaan energiaksi, kaukolämmöksi ja sähköksi Riikinvoiman Ekovoimalaitoksessa Leppävirralla.

Riikinvoima

Riikinvoima Oy on perustettu joulukuussa 2012. Riikinvoiman omistavat kahdeksan kunnallista jätehuoltoyhtiötä yli maakuntarajojen ja Varkauden Aluelämpö Oy. Riikinvoima Oy:n päätehtävänä on järjestää kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen hyödyntäminen energiaksi.

Ympäristöä säästäen

Ekovoimalaitoksessa tullaan hyödynnetään tehokkaasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti jätteestä saatava energia. Laitoksen suunnittelussa on huomioitu päästö- ja tehokkuusvaatimukset.