Yhteistyö on VOIMAA.

Riikinvoima tukee tapahtumia ja seuroja, jotka toimivat arvojemme mukaisesti ja tavoittavat kohderyhmämme. Lisäksi toivomme että tapahtuma liikuttaa mahdollisimman monta lasta, nuorta ja aikuista.

Sponsoroinnin tavoitteet:

Tukea Riikinvoiman tavoitteita sekä Riikinvoiman brändin vahvistamista. Sponsorointi on yhteiseen sopimukseen perustuvaa näkyvyyttä, tekoja yhteistyötä yhteisöön tai tapahtumaan liittyen.

Kaiken sponsoroinnin tulee tuottaa hyötyä Riikinvoiman toiminnalle ja brändille. Haluamme sponsorointityössäkin korostaa ”suurta voimaa, suurta vastuuta”

Sponsorointikohteita arvioidaan seuraavasti:
• kohteen on oltava Riikinvoiman strategian ja brändin mukainen
• kohteen on tavoitettava Riikinvoiman kohderyhmiä
• kohteen tuoma näkyvyys on mitattavaa

Riikinvoima ei sponsoroi kohteita, joihin sisältyy Riikinvoimalle merkittävä maineriski esim. taloudelliseen, sosiaalisen tai ympäristövastuun näkökulmasta. Riikinvoima ei sponsoroi toimintaa, joka voidaan nähdä puoluepoliittisena tai uskonnollisena kannanottona.

Riikinvoima tekee aina kirjallisen sopimuksen sponsoroitavan tahon kanssa.

Kirjalliset yhteistyöhakemukset alla olevan lomakkeella: