Yhtiö

Riikinvoima pähkinänkuoressa

Missio: Tuotamme ympäristöystävällistä energiaa.

 • Näytämme hyvää esimerkkiä ja toteutamme yhteiskuntavastuuta aktiivisella otteella.
 • Kehitämme toimintaamme jatkuvan parantamisen periaatteella, tehokkuudesta tinkimättä.
 • Kiertotalous on toimintamme keskiössä, tuemme kierrätystä jätteen syntypaikkalajittelusta alkaen.

Visio: Suomen tehokkain kiertotaloutta edistävä voimalaitos

 • Toimintatapamme ja teknologiamme ovat kestäviä myös huomenna.
 • Jätteen energiahyödyntäminen on ympäristöystävällistä.
 • Tiettyjen jätejakeiden energiahyödyntämiselle etsitään aktiivisesti vaihtoehtoisia kierrätystapoja

Arvomme ovat Vastuullisuus, Yhteistyö, Avoimuus ja Kehittyminen. Näitä toteutamme työssämme joka päivä.

Vastuullisuus = Riikinvoima toimii yhteiskuntavastuullisesti. Ympäristövastuun merkitys tiedostetaan ja toimitaan aina ympäristöä kunnioittaen.

 • Johtamisella, sitoutumisella ja henkilöstön ammattitaidolla taataan tasainen ja toimintavarma tuotanto.
 • Kaikki kantavat vastuun omasta työstään ja turvallisuudesta.
 • Työn sujuvoittamiseksi pyritään itseohjautuvuuteen, ollen kuitenkin aina työkaverin saavutettavissa.

Yhteistyö = Riikinvoiman keskeisenä periaatteena on yhteistyö. Tämä kattaa niin asiakkaat, omistajat, henkilöstön kuin muutkin sidosryhmät.

 • Riikinvoima edistää yhteistyötä olemalla aktiivinen yhteiskunnallinen toimija, joka pyrkii etsimään kokonaisvaltaisesti parhaita ja kestäviä ratkaisuja.
 • Ympäristöasioissa olemme rohkea suunnannäyttäjä, joka aktivoi yhteisöä ympäristöystävällisemmän arjen edistämisessä.

Avoimuus = Riikinvoimalla on yhteinen tarina, joka viestitään johdonmukaisesti ja johon kaikki sitoutuvat.

 • Tiedottaminen on oikea-aikaista, läpinäkyvää ja tehokasta.
 • Ajatuksia, tietoa ja kehitysideoita jaetaan avoimesti ja positiivisessa hengessä.
 • Yhtiön pitkän aikavälin tavoite on selkeä ja kaikilla tasoilla toimitaan sen mukaisesti.

Kehittyminen = Riikinvoimalla keskiössä on kehittyminen. Kaikilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen oppimiseen.

 • Kehittymisen merkitys ja toimintaedellytyksen varmistaminen ymmärretään kaikilla tasoilla.
 • Kaikilla on rohkeutta yrittää ja onnistua, mahdollisista epäonnistumisista opitaan.

Kuka meidät omistaa?

Riikinvoiman omistaa kahdeksan kunnallista jätehuoltoyhtiötä sekä Varkauden Aluelämpö Oy.

Koska toimimme 58 kunnan alueella ja omistajayhtiömme hoitavat reilun 670 000 asukkaan jätehuollon, olemme tosiaankin yhteisellä asialla.

Riikinvoiman ekovoimalaitos tuottaa ympäristöystävällistä energiaa kotien lämmitykseen ja valaisemiseen. Yhtiön omistavat jäteyhtiöt ovat kuntien omistuksessa ja kunnat saavat jätteiden hyödyntämisen energiana omasta yhtiöstä. Kuntalaisille jätteiden hyödyntäminen energiaksi takaa puolestaan edulliset jätehuollon kustannukset.

Riikinvoima  on omakustannusperiaattella toimiva, voittoa tavoittelematon yhtiö.

OMISTAJAYHTIÖT JA OMISTUSOSUUDET

– Varkauden Aluelämpö Oy 47,40 %
– Jätekukko Oy, Kuopio 15,80 %
– Puhas Oy, Joensuu 11,08 %
– Keski-Savon Jätehuolto, Varkaus 7,52 %
– Ylä-Savon Jätehuolto Oy, Iisalmi 5,16 %
– Metsäsairila Oy, Mikkeli 4,36 %
– Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi 3,16 %
– Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy, Savonlinna 3,16 %
– Sammakkokangas Oy, Saarijärvi 2,36 %

 

Riikinvoima numeroina

Riikinvoima on perustettu 2012
Henkilökuntaa 26
Poltamme 140 000 tonnia jätettä vuodessa. Tämä vastaa noin 20 kuorma-autollista päivässä.
Polttoaineteho 54 MW eli noin 8 000 jätepussia tunnissa
Kaukolämmön tuotanto 170 GWh vuodessa
Sähkön tuotanto 80 GWh vuodessa
Voimalan pinta-ala 9 500 m2, koko laitosalueen ala on 4 hehtaaria.

Meillä on Suuri Voima luoda kierrätyskelvottomasta jätteestä energiaa hyötykäyttöön.

Meillä on Suuri Vastuu ympäristöstä, toimimme aina lakien, asetuksien sekä hyvien toimintatapojen mukaisesti.

 

Ekovoimalaitos

Itä- ja keskisuomalaiset sekä kainuulaiset jätteet poltetaan energiaksi, kaukolämmöksi ja sähköksi Riikinvoiman Ekovoimalaitoksessa Leppävirralla.

Riikinvoima

Riikinvoima on perustettu vuonna 2012. Riikinvoiman omistavat kahdeksan kunnallista jätehuoltoyhtiötä yli maakuntarajojen ja Varkauden Aluelämpö Oy. Riikinvoiman päätehtävänä on järjestää kierrätyskelvottoman jätteen hyödyntäminen energiaksi.

Ympäristöä säästäen

Ekovoimalaitoksessa hyödynnetään tehokkaasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti jätteestä saatava energia hyötykäyttöön.