Yhtiö

Riikinvoima pähkinänkuoressa

Missio: Tuotamme ympäristöystävällistä energiaa.
Visio: Olemme Suomen tehokkain kiertotaloutta edistävä voimalaitos

Meidän arvojamme ovat Vastuullisuus, Yhteistyö, Avoimuus ja Kehittyminen. Näitä toteutamme joka päivä.

Vastuullisuus = Toimimme aina ympäristöä kunnioittaen Kaikki kantavat vastuun omasta työstään ja turvallisuudesta. Työn sujuvoittamiseksi pyrimme itseohjautuvuuteen, mutta olemme kuitenkin aina työkaverin saavutettavissa.

Yhteistyö = Edistämme yhteistyötä olemalla aktiivinen yhteiskunnallinen toimija, joka pyrkii etsimään parhaita ja kestäviä ratkaisuja. Ympäristöasioissa olemme rohkea suunnannäyttäjä, joka aktivoi yhteisöä ympäristöystävällisemmän arjen edistämisessä.

Avoimuus = Ajatuksia, tietoa ja kehitysideoita jaetaan avoimesti ja positiivisessa hengessä.

Kehittyminen = Kaikilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen oppimiseen.
Kehittymisen merkitys ymmärretään ja kehittymiseen kannustetaan. Kaikilla on rohkeutta yrittää ja onnistua, mahdollisista epäonnistumisista opitaan.

Kuka meidät omistaa?

Riikinvoiman omistaa kahdeksan kunnallista jätehuoltoyhtiötä sekä Varkauden Aluelämpö Oy.

Koska toimimme 59 kunnan alueella ja omistajayhtiömme hoitavat reilun 667 000 asukkaan jätehuollon, olemme tosiaankin yhteisellä asialla.

Riikinvoiman ekovoimalaitos tuottaa ympäristöystävällistä energiaa kotien lämmitykseen ja valaisemiseen. Yhtiön omistavat jäteyhtiöt ovat kuntien omistuksessa ja kunnat voivat ostaa jätteiden hyödyntämisen energiana omasta yhtiöstä. Kuntalaisille jätteiden hyödyntäminen energiaksi takaa puolestaan edulliset jätehuollon kustannukset.

Riikinvoima Oy on omakustannusperiaattella toimiva, keskinäinen voimalaitosyhtiö.

OMISTAJAYHTIÖT JA OMISTUSOSUUDET

– Jätekukko Oy, Kuopio 15,8 %
– Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi 3,16 %
– Keski-Savon Jätehuolto, Varkaus 7,52 %
– Metsäsairila Oy, Mikkeli 4,36 %
– Puhas Oy, Joensuu 11,08 %
– Sammakkokangas Oy, Saarijärvi 2,36 %
– Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy, Savonlinna 3,16 %
– Ylä-Savon Jätehuolto Oy, Iisalmi 5,16 %
– Varkauden Aluelämpö Oy 47,4 %

Riikinvoima numeroina

Riikinvoima Oy on perustettu 2012
Henkilökuntaa 25
Poltamme 145 000 tonnia roskia vuodessa. Tämä vastaa noin 20 rekka-autollista päivässä.
Polttoaineteho 54 MW eli 10 000 roskapussia tunnissa
Kaukolämmön tuotanto 18 MWh per asunto, 10 000 omakotitaloa
Sähkön tuotanto 90 GWh vuodessa, 64 000 asukkaalle
Voimalan pinta-ala 9 500 m2, koko laitosalue on 4 hehtaaria. Tämä vastaa 10:tä jalkapallokenttää.

Yhdessä meillä on voima luoda jätteestä energiaa.

 

Fakta

Ekovoimalaitos

Itä- ja keskisuomalaiset sekä kainuulaiset yhdyskuntajätteet poltetaan energiaksi, kaukolämmöksi ja sähköksi Riikinvoiman Ekovoimalaitoksessa Leppävirralla.

Riikinvoima

Riikinvoima Oy on perustettu joulukuussa 2012. Riikinvoiman omistavat kahdeksan kunnallista jätehuoltoyhtiötä yli maakuntarajojen ja Varkauden Aluelämpö Oy. Riikinvoima Oy:n päätehtävänä on järjestää kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen hyödyntäminen energiaksi.

Ympäristöä säästäen

Ekovoimalaitoksessa tullaan hyödynnetään tehokkaasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti jätteestä saatava energia. Laitoksen suunnittelussa on huomioitu päästö- ja tehokkuusvaatimukset.