Voimalaitos

Riikinvoiman ekovoimalaitos tuottaa ympäristöystävällistä energiaa kierrätykseen kelpaamattomasta, polttokelpoisesta jätteestä. Ekovoimalaitoksen vuodessa tuottama sähkö riittää noin 4300 omakotitalon lämmittämiseen ja kaukolämpö noin 10 000 omakotitalon lämmittämiseen.

Ekovoimalaitokseen toimitettu jäte murskataan sekä metallit erotellaan ja ohjataan kierrätykseen. Tämän jälkeen murskattu jäte poltetaan kiertopetitekniikkaan perustuvassa huippumodernissa kattilassa.

Jätteen poltossa muodostuvat savukaasut puhdistetaan puhdistusjärjestelmissä siten, että päästörajat alittuvat joka tilanteessa. Poltossa syntynyt tuhka hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tai käsitellään ja loppusijoitetaan turvallisesti.

Riikinvoiman ekovoimalaitoksen rakennustyöt aloitettiin vuonna 2014 ja ekovoimalaitoksen kaupallinen käyttö alkoi huhtikuussa 2017.

 

Voimalaitoksen toiminta

  1. Jätteen vastaanotto
  2. Saapuneen jätteen varasto
  3. Jätteenkäsittelylaitteisto
  4. Käsitellyn jätteen varasto
  5. Polttoaineen syöttölaitteisto
  6. Kiertopetikattila
  7. Höyryturbiini ja kaukolämmönvaihtimet
  8. Savukaasun puhdistuslaitteisto
  9. Piippu

 

 

Fakta

Ekovoimalaitos
polttaa jätettä
140 000
tonnia vuodessa
Laitoksen
polttoaineteho on
54 MW
Voimalaitos
tuottaa vuodessa
80 GWh
sähköä ja
170 GWh
kaukolämpöä

Ekovoimalaitos

Itä- ja keskisuomalaiset sekä kainuulaiset jätteet poltetaan energiaksi, kaukolämmöksi ja sähköksi Riikinvoiman Ekovoimalaitoksessa Leppävirralla.

Riikinvoima

Riikinvoima on perustettu vuonna 2012. Riikinvoiman omistavat kahdeksan kunnallista jätehuoltoyhtiötä yli maakuntarajojen ja Varkauden Aluelämpö Oy. Riikinvoiman päätehtävänä on järjestää kierrätyskelvottoman jätteen hyödyntäminen energiaksi.

Ympäristöä säästäen

Ekovoimalaitoksessa hyödynnetään tehokkaasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti jätteestä saatava energia hyötykäyttöön.