VISIO JA STRATEGIA

Tehokkuus ja jatkuva kehittäminen ovat Riikinvoiman vahvuuksia. Tehokkuus on toiminnan riskien tunnistamista ja analysointia.

Ekovoimalaitoksen toiminnan kehittämisessä hyödynnämme moderneja tuotannon- ja kunnossapidon ohjaus- ja seurantajärjestelmiä. Olemme avoimia uusille kehitysehdotuksille ja keräämme aktiivisesti kehityskohteita. Osallistumme myös oppilaitosten ja tutkimusyksiköiden kehitysohjelmiin.

Ympäristön huomioiminen, toiminnan avoimuus ja vastuullisuus edellyttävät, että täytämme ekovoimalaitokselle asetetut lupavelvoitteet ja raportoimme viipymättä poikkeamista. Olemme myös aktiivisesti yhteydessä toimintaamme liittyviin viranomaisiin. Kerromme avoimesti toiminnastamme kaikille kiinnostuneille ja toivotamme vieraat tervetulleiksi.

Ekovoimalaitos toimii kaikissa olosuhteissa taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Varmistamme tämän tuottamalla kaukolämpöä ja sähköä joustavasti eri markkinatilanteissa.

Riikinvoima on toiminnassaan avoin yhteistyölle. Viranomaisyhteistyön lisäksi etsimme kumppanuuksia aina kun se vain on toiminnan kannalta järkevää ja taloudellista.

Ekovoimalaitos
Pohjois-Savossa

Riikinvoiman ekovoimalaitos tuottaa ympäristöystävällistä
energiaa polttokelpoisesta jätteestä. Toimintamme edistää myös
merkittävästi lajittelua ja kierrättämistä sekä hyödynnettävien
materiaalien uudelleenkäyttöä.

Lue lisää