Visio ja strategia

Tehokkuus ja jatkuva kehittäminen ovat Riikinvoiman vahvuuksia. Tehokkuus on toiminnan riskien tunnistamista ja analysointia.

Ekovoimalaitoksen toiminnan kehittämisessä hyödynnämme moderneja tuotannon- ja kunnossapidon ohjaus- ja seurantajärjestelmiä. Olemme avoimia uusille kehitysehdotuksille ja keräämme aktiivisesti kehityskohteita. Osallistumme myös oppilaitosten ja tutkimusyksiköiden kehitysohjelmiin.

Ympäristön huomioiminen, toiminnan avoimuus ja vastuullisuus edellyttävät, että täytämme ekovoimalaitokselle asetetut lupavelvoitteet ja raportoimme viipymättä poikkeamista. Olemme myös aktiivisesti yhteydessä toimintaamme liittyviin viranomaisiin. Kerromme avoimesti toiminnastamme kaikille kiinnostuneille ja toivotamme vieraat tervetulleiksi.

Ekovoimalaitos toimii kaikissa olosuhteissa taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Varmistamme tämän tuottamalla kaukolämpöä ja sähköä joustavasti eri markkinatilanteissa.

Riikinvoima on toiminnassaan avoin yhteistyölle. Viranomaisyhteistyön lisäksi etsimme kumppanuuksia aina kun se vain on toiminnan kannalta järkevää ja taloudellista.

Ekovoimalaitos

Itä- ja keskisuomalaiset sekä kainuulaiset jätteet poltetaan energiaksi, kaukolämmöksi ja sähköksi Riikinvoiman Ekovoimalaitoksessa Leppävirralla.

Riikinvoima

Riikinvoima on perustettu vuonna 2012. Riikinvoiman omistavat kahdeksan kunnallista jätehuoltoyhtiötä yli maakuntarajojen ja Varkauden Aluelämpö Oy. Riikinvoiman päätehtävänä on järjestää kierrätyskelvottoman jätteen hyödyntäminen energiaksi.

Ympäristöä säästäen

Ekovoimalaitoksessa hyödynnetään tehokkaasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti jätteestä saatava energia hyötykäyttöön.