Voimalaitostuhkien kilpailutus

14.12.2016

Voimalaitoksella syntyvistä tuhkista ja niiden käsittelystä on käynnistynyt kilpailutus Hilmassa 14.12.2016.

Lisätiedot ja ohjeet löytyvät Hilmasta ja nettisivuiltamme http://riikinvoima.fi/voimalaitos/kilpailutukset

Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 30.1.2017.

Ekovoimalaitos

Itä- ja keskisuomalaiset sekä kainuulaiset yhdyskuntajätteet poltetaan energiaksi, kaukolämmöksi ja sähköksi Riikinvoiman Ekovoimalaitoksessa Leppävirralla.

Riikinvoima

Riikinvoima Oy on perustettu joulukuussa 2012. Riikinvoiman omistavat kahdeksan kunnallista jätehuoltoyhtiötä yli maakuntarajojen ja Varkauden Aluelämpö Oy. Riikinvoima Oy:n päätehtävänä on järjestää kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen hyödyntäminen energiaksi.

Ympäristöä säästäen

Ekovoimalaitoksessa tullaan hyödynnetään tehokkaasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti jätteestä saatava energia. Laitoksen suunnittelussa on huomioitu päästö- ja tehokkuusvaatimukset.