Ensimmäinen jätetuli syttyi 15.7.

23.07.2016

Ensimmäinen jätetuli syttyi Riikinvoiman Ekovoimalaitoksella perjantaina 15.7. klo 21.30. Kyseessä oli lyhytkestoinen testipoltto, jolla testattiin eri järjestelmien yhteensopivuutta.
Polttoaineena käytettiin laitokselle jo aiemmin toimitettua sekajätettä, joka käsiteltiin ennen polttoa jätteenkäsittelylaitoksessa. Testi onnistui hyvin ja ensimmäinen jätetuli saatiin testattua ensimmäisellä yrittämisellä. Ensimmäisen koepolton jälkeen jatketaan laitoksen eri järjestelmien käyttöönottoa ja optimointia.

Ekovoimalaitos

Itä- ja keskisuomalaiset sekä kainuulaiset yhdyskuntajätteet poltetaan energiaksi, kaukolämmöksi ja sähköksi Riikinvoiman Ekovoimalaitoksessa Leppävirralla.

Riikinvoima

Riikinvoima Oy on perustettu joulukuussa 2012. Riikinvoiman omistavat kahdeksan kunnallista jätehuoltoyhtiötä yli maakuntarajojen ja Varkauden Aluelämpö Oy. Riikinvoima Oy:n päätehtävänä on järjestää kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen hyödyntäminen energiaksi.

Ympäristöä säästäen

Ekovoimalaitoksessa tullaan hyödynnetään tehokkaasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti jätteestä saatava energia. Laitoksen suunnittelussa on huomioitu päästö- ja tehokkuusvaatimukset.