Ympäristö

Ekovoimalaitos säästää ympäristöä korvaamalla fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Kivihiilen ja polttoöljyn korvaaminen lajitellulla yhdyskuntajätteellä vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 100 000 – 200 000 tonnia vuodessa. Riikinvoiman ekovoimalaitos tukee näin osaltaan Suomen ilmastopoliittisen linjauksen toteuttamista.

Toinen ympäristön kannalta merkittävä tekijä on kaatopaikalle sijoitettava jäte. Kun sen määrä vähenee, myös haitalliset metaanipäästöt vähenevät. Metaani on ilmakehälle yli 20 kertaa haitallisempaa kuin hiilidioksidi.

Moderni ekovoimalaitos parantaa merkittävästi myös ilman laatua ja vähentää päästöjen määrää. Voimalan toiminnasta syntyvät savukaasut puhdistetaan monivaiheisesti ja savukaasujen puhtaus varmistetaan jatkuvatoimisilla mittalaitteilla.

Jätteiden poltto ekovoimalaitoksessa tapahtuu 850 asteen kuumuudessa. Laitoksen toimintaa valvotaan jatkuvasta ja olosuhteita kattilassa säädetään niin, että palaminen on puhdasta.

Ekovoimalaitos

Itä- ja keskisuomalaiset sekä kainuulaiset yhdyskuntajätteet poltetaan energiaksi, kaukolämmöksi ja sähköksi Riikinvoiman Ekovoimalaitoksessa Leppävirralla.

Riikinvoima

Riikinvoima Oy on perustettu joulukuussa 2012. Riikinvoiman omistavat kahdeksan kunnallista jätehuoltoyhtiötä yli maakuntarajojen ja Varkauden Aluelämpö Oy. Riikinvoima Oy:n päätehtävänä on järjestää kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen hyödyntäminen energiaksi.

Ympäristöä säästäen

Ekovoimalaitoksessa tullaan hyödynnetään tehokkaasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti jätteestä saatava energia. Laitoksen suunnittelussa on huomioitu päästö- ja tehokkuusvaatimukset.