Sponsorointi

Kiitos sponsorihakemuksista. Käsittelemme seuraavan kerran hakemuksia tammikuussa 2021.

Sponsoroimme Riikinvoiman brändiä tukevaa yhteistyökumppania,
joka toimii arvojemme mukaisesti ja tavoittaa kohderyhmämme.

Sponsoroinnin tavoitteet

Tukea Riikinvoiman tavoitteita sekä Riikinvoiman brändin vahvistamista. Sponsorointi on yhteiseen sopimukseen perustuvaa näkyvyyttä, tekoja yhteistyötä yhteisöön, joukkueeseen tai tapahtumaan liittyen.

Kaiken sponsoroinnin tulee tuottaa hyötyä Riikinvoiman toiminnalle ja brändille. Haluamme sponsorointityössäkin korostaa ”suurta voimaa, suurta vastuuta”

Sponsorointikohteita arvioidaan seuraavasti

  • kohteen on oltava Riikinvoiman strategian ja brändin mukainen
  • kohteen on tavoitettava Riikinvoiman kohderyhmiä
  • kohteen tuoma näkyvyys on mitattavaa

Riikinvoima tekee aina kirjallisen sopimuksen sponsoroitavan tahon kanssa.

Kirjalliset yhteistyöhakemukset

Miia Varis, henkilöstö- ja palvelupäällikkö

miia.varis@riikinvoima.fi

Ekovoimalaitos

Itä- ja keskisuomalaiset sekä kainuulaiset yhdyskuntajätteet poltetaan energiaksi, kaukolämmöksi ja sähköksi Riikinvoiman Ekovoimalaitoksessa Leppävirralla.

Riikinvoima

Riikinvoima Oy on perustettu joulukuussa 2012. Riikinvoiman omistavat kahdeksan kunnallista jätehuoltoyhtiötä yli maakuntarajojen ja Varkauden Aluelämpö Oy. Riikinvoima Oy:n päätehtävänä on järjestää kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen hyödyntäminen energiaksi.

Ympäristöä säästäen

Ekovoimalaitoksessa tullaan hyödynnetään tehokkaasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti jätteestä saatava energia. Laitoksen suunnittelussa on huomioitu päästö- ja tehokkuusvaatimukset.