Yhtiö

Riikinvoima Oy omistaa ja ylläpitää modernia ekovoimalaitosta Leppävirralla. Yhtiön omistavat kahdeksan kunnallista jätehuoltoyhtiötä sekä Varkauden Aluelämpö Oy.

Ekovoimalaitoksen toiminta-alue käsittää 58 kuntaa viiden maakunnan alueella. Omistajiin kuuluvat kahdeksan jätehuoltoyhtiötä huolehtivat reilun 667 000 asukkaan jätehuollon järjestämisestä.

Riikinvoiman ekovoimalaitos tuottaa ympäristöystävällistä energiaa kotien lämmitykseen ja valaisemiseen. Tästä hyötyvät välillisesti kaikki alueen kuntalaiset. Yhtiön osakkaana olevat jäteyhtiöt ovat kuntien omistamia ja kunnat voivat ostaa jätteiden hyödyntämisen energiana omasta yhtiöstä. Kuntalaisille jätteiden hyödyntäminen energiaksi takaa puolestaan edulliset jätehuollon kustannukset.

Riikinvoima Oy on omakustannusperiaattella toimiva, keskinäinen voimalaitosyhtiö.

Omistajayhtiöt ja omistusosuudet

– Jätekukko Oy, Kuopio 15,8 %
– Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi 3,16 %
– Keski-Savon Jätehuolto, Varkaus 7,52 %
– Metsäsairila Oy, Mikkeli 4,36 %
– Puhas Oy, Joensuu 11,08 %
– Sammakkokangas Oy, Saarijärvi 2,36 %
– Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy, Savonlinna 3,16 %
– Ylä-Savon Jätehuolto Oy, Iisalmi 5,16 %
– Varkauden Aluelämpö Oy 47,4 %

Fakta

Ekovoimalaitos

Itä- ja keskisuomalaiset sekä kainuulaiset yhdyskuntajätteet poltetaan energiaksi, kaukolämmöksi ja sähköksi Riikinvoiman Ekovoimalaitoksessa Leppävirralla.

Riikinvoima

Riikinvoima Oy on perustettu joulukuussa 2012. Riikinvoiman omistavat kahdeksan kunnallista jätehuoltoyhtiötä yli maakuntarajojen ja Varkauden Aluelämpö Oy. Riikinvoima Oy:n päätehtävänä on järjestää kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen hyödyntäminen energiaksi.

Ympäristöä säästäen

Ekovoimalaitoksessa tullaan hyödynnetään tehokkaasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti jätteestä saatava energia. Laitoksen suunnittelussa on huomioitu päästö- ja tehokkuusvaatimukset.