Voimalaitos

Riikinvoiman ekovoimalaitos tuottaa puhdasta energiaa kierrätykseen kelpaamattomasta, polttokelpoisesta jätteestä. Voimalan vuodessa tuottama sähkö riittää noin 4300 omakotitalon tarpeisiin ja kaukolämpö noin 10 000 omakotitalon lämmittämiseen.

Ekovoimalaitokseen toimitettu, lajiteltu sekajäte murskataan sekä osa metalleista erotellaan ja ohjataan kierrätykseen. Murskattu aines poltetaan kiertopetitekniikkaan perustuvassa huippumodernissa kattilassa. Jäte palaa tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti hyvällä hyötysuhteella.

Muodostuvat savukaasut puhdistetaan puhdistusjärjestelmissä siten, että jätteenpolttoasetuksen vaatimukset täyttyvät ja päästörajat alittuvat. Pohjatuhka hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ja savukaasujen puhdistuksen lopputuote käsitellään ja loppusijoitetaan turvallisesti.

Riikinvoiman ekovoimalaitoksen rakennustyöt aloitettiin lokakuun alussa 2014. Ensimmäinen jätekuorma saapui ekovoimalaitokselle kesäkuun lopulla ja ensimmäinen testivaiheen jätetuli sytytettiin 15.7.2016. Ekovoimalaitoksen tuotannollinen käyttö alkoi helmikuussa 2017.

 

Voimalaitoksen toiminta

  1. Jätteen vastaanotto
  2. Saapuneen jätteen varasto
  3. Jätteenkäsittelylaitteisto
  4. Käsitellyn jätteen varasto
  5. Polttoaineen syöttölaitteisto
  6. Kiertopetikattila
  7. Höyryturbiini ja kaukolämmönvaihtimet
  8. Savukaasun puhdistuslaitteisto
  9. Piippu
  10. Käsitellyn jätteen paalaus

 

 

Fakta

Ekovoimalaitos
polttaa sekajättä noin
140 000
tonnia vuodessa
Laitoksen
polttoaineteho on
54 MW
Voimalaitos
tuottaa vuodessa
80 GWh
sähköä ja
170 GWh
kaukolämpöä

Ekovoimalaitos

Itä- ja keskisuomalaiset sekä kainuulaiset yhdyskuntajätteet poltetaan energiaksi, kaukolämmöksi ja sähköksi Riikinvoiman Ekovoimalaitoksessa Leppävirralla.

Riikinvoima

Riikinvoima Oy on perustettu joulukuussa 2012. Riikinvoiman omistavat kahdeksan kunnallista jätehuoltoyhtiötä yli maakuntarajojen ja Varkauden Aluelämpö Oy. Riikinvoima Oy:n päätehtävänä on järjestää kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen hyödyntäminen energiaksi.

Ympäristöä säästäen

Ekovoimalaitoksessa tullaan hyödynnetään tehokkaasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti jätteestä saatava energia. Laitoksen suunnittelussa on huomioitu päästö- ja tehokkuusvaatimukset.