Ympäristöä säästäen
kaikkien hyväksi.

Riikinvoiman ekovoimalaitos tuottaa ympäristöystävällistä energiaa kierrätykseen kelpaamattomasta, polttokelpoisesta jätteestä. Ekovoimalaitoksen vuodessa tuottama sähkö riittää noin 4300 omakotitalon lämmittämiseen ja kaukolämpö noin 10 000 omakotitalon lämmittämiseen.

Ekovoimalaitokseen toimitettu jäte murskataan sekä metallit erotellaan ja ohjataan kierrätykseen. Tämän jälkeen murskattu jäte poltetaan kiertopetitekniikkaan perustuvassa huippumodernissa kattilassa.

Jätteen poltossa muodostuvat savukaasut puhdistetaan puhdistusjärjestelmissä siten, että päästörajat alittuvat joka tilanteessa. Poltossa syntynyt tuhka hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tai käsitellään ja loppusijoitetaan turvallisesti.

Riikinvoiman ekovoimalaitoksen rakennustyöt aloitettiin vuonna 2014 ja ekovoimalaitoksen kaupallinen käyttö alkoi huhtikuussa 2017.


Voimalaitoksen toiminta

Voimalaitosalue

  • Jätteen vastaanotto
  • Saapuneen jätteen varasto
  • Jätteenkäsittely
  • Käsitellyn jätteen varasto
  • Polttoaineen syöttölaitteisto
  • Kiertopetikattila
  • Höyryturbiini ja kaukolämmönvaihtimet
  • Savukaasun puhdistuslaitteisto
  • Piippu

Suomen tehokkain kiertotaloutta edistävä ekovoimalaitos

Omistamme Leppävirralla olevan modernin ekovoimalaitoksen ja ylläpidämme sen toimintaa.

Lue lisää

Polttamme
jätettä

140 000 t

vuodessa

Laitoksen
polttoaineteho on

54

megawattia

Kaukolämpöä
tuotamme

170 GWh

vuodessa

Sähköä
tuotamme

80 GWh

vuodessa